Open gym er våre «egentreningstimer» og er satt opp på tidspunkt når det ikke er noen andre timer i rommet/området.

Du står fritt til å bruke rommet, om dere er flere som ønsker å bruke det samme utstyret får dere komme frem til en løsning innad – husk at Open gym er tilbud for ALLE våre medlemmer.

Husk at egentrening skjer på eget ansvar, jobb med ting du har kontroll på – å kjøre Fran på egenhånd når du har trent FunctionalFitness i 2 uker er ingen god plan…

Frihet under ansvar – RYDD ETTER DEG!
Sett utstyret på plass –  hvis noen har glemt å sette på plass utstyr de har brukt kan du sette på plass det og. Rommet skal være ryddig når du går – uavhenging av hvordan det så ut når du kom!